ספר זיכרון

ספר הזיכרון מנציח את זכרו של אדם שאיננו עוד. בספר זה מועלים קווים לדמותו על ידי בני משפחתו, חבריו וקרובים שהיו אתו בתחנות שונות בחייו. כן יובאו לידי ביטוי בספר מזכרות שהותיר אחריו – מכתבים, שירים או יצירות אחרות. ספר הזיכרון מאפשר לבני המשפחה להתרפק על זכרו של האדם האהוב, להיזכר באירועים להם היה שותף, להעריך מחדש את מקומו במרקם המשפחתי ולהנחיל את זכרו לבני משפחה צעירים אשר לא ידעוהו.

ישנם ספרי זיכרון המתעדים קורות חייו של אדם, שלא סיפר לבני משפחתו, כלומר פרקים מחייו. במקרים אלה ספר הזיכרון מתחקה אחרי עקבותיו באמצעות עדויות וממצאים עקיפים המאירים את דמותו של מושא ספר הזיכרון במטרה להציג דמות שלמה. 

לעתים, ספר הזיכרון משמש חוקרים ומוסדות בכתיבת ספרי מחקר הבודקים עיצובה של תקופה מסוימת או תהליך חברתי מסוים שבן המשפחה האהוב מייצגם. 

קידום אתרים איכותי קידום אתרים אורגני