ספר זיכרונות

ספר הזיכרונות מאגד את אוסף זיכרונותיו של אדם מאירועים אישיים וציבוריים שהיה שותף להם, או נכח בהם, או היה עד להם. מעבר להצגת זיכרונותיו של האדם מאירועים אלה, מבטא ספר הזיכרונות גם את מחשבותיו ותובנותיו מאירועים אלה ואת השפעתם על חייו. ספר הזיכרונות מציג את סיפור חייו של האדם בהקשר להתרחשויות השונות. לעתים ספר הזיכרונות מתמקד בהתרחשות אחת גדולה בעלת השפעה מעצבת על חייו של האדם (כמו מלחמה, השואה, הגירה מארץ לארץ ועוד) והצגת כל מסכת חייו בצילה של התרחשות זו.

בתקופתנו, משמשים ספרי הזיכרונות את ההיסטוריונים בהציגם נרטיבים היסטוריים.

קידום אתרים איכותי קידום אתרים אורגני